Pluk heeft vijf kunstenaars uitgenodigd om speciaal voor het festival nieuw werk te maken. De projecten zijn heel verschillend van aard, maar wat ze verbindt is de speelse kijk op kunst in de openbare ruimte. Uitgangspunt: de stad als speeltuin. We hopen dat jij mee wil spelen!

De kunst van kunst in de openbare ruimte

Caroline Ruijgrok en Sajoscha Talirz

Voor Pluk de Kunst werken deze kunstenaars samen aan het project New Pets dat op speelse wijze het idee van kunst in de openbare ruimte bevraagt en bezoekers wil verlokken om er daadwerkelijk mee te spelen. Caroline: ‘Het gaat ons om de zintuiglijke ervaring in die openbare ruimte; over hoe je je als mens beweegt ten opzichte van objecten. Meestal gaat het dan om objecten die vanuit hun aard vooral functioneel zijn, van parkbankjes tot hekjes.’ Sajoscha vult aan: ‘De functie van kunst in de openbare ruimte is van een andere orde maar daarom niet minder belangrijk. Als het goed is spreekt kunst in de openbare ruimte tot de verbeelding, en zorgt die er ook voor dat mensen zich anders gaan gedragen in die ruimte.’ Is dat zo? Gaat dat beleven op Pluk!

De welkome wereld van Splitter Splatter

Iekeliene Stange

Splitter Splatter is de nom de plume van de in Amsterdam gevestigde Iekeliene Stange. Met haar werk creëert ze een alsmaar uitdijend universum van kleur, performance art, installaties, sculpturen, tekeningen en muziek; in feite blijft geen medium onbenut om die wereld vorm te geven. Wat die wereld precies is, of zelfs waar die zich bevindt, dat is helemaal niet makkelijk te duiden. Het zou een verre toekomstdroom kunnen zijn, maar net zo goed een bijna vergeten verleden. Zelf ziet de kunstenares het zo: ‘Ik laat me inspireren door het onderbewuste en het absurde. Zo ontstaan vormen, muziek, totems en rituelen. Daarmee bouw ik aan mijn eigen, intuïtieve wereld.’ Een vreemde wereld, zeker, maar wel een waarin iedereen welkom is. Splitter Splatter brengt die wereld tijdelijk naar Pluk. Verheug je op een surrealistische reis. www.splittersplatter.com

De zeer professionele kunstenaar

Menzo Kircz

Voor Pluk de Kunst zal deze theatermaker eens te meer de overstap maken van theater naar installatie en neemt hij de rol aan van de zeer professionele kunstenaar. Wie is die persoon en wat moet die in huis hebben om te overleven in onze wereld? Daarnaast wil hij iets bouwen. ‘Ik wil tijdens Pluk de Nacht iets kwetsbaars maken, iets dat niet blijvend is. Een monument dat even fragiel en kwetsbaar is als de openbare ruimte zelf.’ Ook in dit project wil hij kijken of en hoe het publiek daarbij kan worden uitgenodigd om deel te nemen, om mee te doen, om mee te denken. ‘Kunst in de openbare ruimte is een onderwerp dat vol zit met valkuilen, maar de beste manier om die te ontdekken is natuurlijk om daar vol in te stappen.’ www.menzokircz.nl

Het verlangen naar traagheid

Simon Wald-Lasowski

Deze kunstenaar heeft een gezonde fascinatie voor de absurditeit van alledaagse voorwerpen, die bij nader inzien misschien helemaal niet zo alledaags zijn. Voor Pluk de Kunst ontwikkelde hij een videowerk over zijn verlangen naar een trager bestaan. ‘Tijdens de pandemie zag ik dat alles langzamer ging, voelde ik de traagheid van alles, en daardoor had ik de hoop dat we als maatschappij ook iets trager zouden kunnen gaan, niet altijd hoeven te rennen. Daar gaat dit werk over: over hoe alles langzaam wegzakt, over ons begrip van tijd.’ Tegelijkertijd wil hij met dit werk mensen uitnodigen om de wereld goed te observeren, misschien wel om anders te kijken. Kijk je mee? www.simonwaldlasowski.nl

De kunstwerken zijn (gratis) te bewonderen in Amsterdam en in Utrecht vanaf het moment dat het festivalterrein open is, dagelijks vanaf 18.00. Op zondag 21 augustus is dat al vanaf 14.00 uur.

Zie ook —->>> https://archive.plukdenacht.nl/pluk-de-kunst/