Op festivaldag drie brak de zon eindelijk goed door – en hoe! Onze fotograaf Martje legde de goudgekleurde taferelen voor ons vast.