Er hingen dreigende luchten boven het Stenen Hoofd, maar zoals het een goede Pluk-openingsavond betaamt viel er geen spatje regen. Onze fotograaf Thijs stond erbij en klikte ernaar.

Meer foto’s van Thijs Gerbrandy vind je op www.gerbrandyphotography.nl.